Pre firmy ponúkame vytvoriť:

 • názov spoločnosti, logo, dizajnmanuál, vizitky
 • inzeráty, plagáty, billboardy
 • letáky, brožúry, výročné správy, kalendáre
 • grafické návrhy obalov
 • televízne, rozhlasové spoty
 • virálne videá
 • webovské stránky
 • internetové kampane
 • komunikačné stratégie
 • komplexné reklamné kampane
 • netradičné reklamné nosiče
 • direct marketing
 • reklamné predmety
 • výstavné stánky
 • reklamné filmy
 • eventy
 • nákup médií

Pre reklamné agentúry ponúkame:

 • čiastočné i kompletné riešenia tendrových zadaní
 • krátkodobú i dlhodobú výpomoc s kreatívnymi prácami
 • nový kreatívny pohľad
 • finančne výhodné riešenia